برای کسی که دوستش داری بجنگ

برای کسی که دوستش داری بجنگ

 

برای کسی که دوستش داری بجنگ

تا همه بودنن این یه نفر فقط برای خودته

تاهمه بودنن کسی جز خودت نباید نگاهش کنه

تا همه بودنن دستش فقط برا دست های خودته

تاهمه بودنن فقط گل خودته نه گل کسی دیگه

تا همه بودنن کسی جز خودت تو قلبش جای نداره

بر کسی که دوستش داری تلاش کن بجنگ

وقتی دوستتدارم به زبون آوردی وقتی دوستتدارمو

نوشتی پای حرفی که زدی باش

آرزوی خوشبختی برا همه♥

♥ شنبه 8 آبان 1395برچسب:برای کسی که دوستش داری بجنگ , ساعت 21:32 توسط Milad

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 58 صفحه بعد