مواظب الماس های زندگیمون همیشه باشیم

مواظب الماس های زندگیمون همیشه باشیم

بعضی وقتا آدما الماسی تو دست دارن بعد چشمشون به یه گردو می افته

دولا میشن تا گردو رو بردارن،الماسه می افته تو شیب زمین قل میخوره و تو

عمق چاهی فرو میره،میدونی چی می مونه؟

یه آدم دهن باز..یه گردوی پوک..و یه دنیا حسرت

مواظب الماس های زندگیمون باشیم،شاید به دلیل اینکه صاحبش هستیم

و بودنش برامون عادی شده ارزشش رو از یاد بردیم

الماس های زندگی: پدر،مادر،همسر،سلامتی،سرافرازی،خانواده،عشق،و..هستند

مواظب الماس های زندگیمون همیشه باشیم

♥ دو شنبه 10 آبان 1395برچسب:مواظب الماس های زندگیمون همیشه باشیم, ساعت 19:58 توسط Milad

برای کسی که دوستش داری بجنگ

 

برای کسی که دوستش داری بجنگ

تا همه بودنن این یه نفر فقط برای خودته

تاهمه بودنن کسی جز خودت نباید نگاهش کنه

تا همه بودنن دستش فقط برا دست های خودته

تاهمه بودنن فقط گل خودته نه گل کسی دیگه

تا همه بودنن کسی جز خودت تو قلبش جای نداره

بر کسی که دوستش داری تلاش کن بجنگ

وقتی دوستتدارم به زبون آوردی وقتی دوستتدارمو

نوشتی پای حرفی که زدی باش

آرزوی خوشبختی برا همه♥

♥ شنبه 8 آبان 1395برچسب:برای کسی که دوستش داری بجنگ , ساعت 21:32 توسط Milad

عشق چیست؟

عشق چیست؟جز آنکه زن همدمی باشد برای مرد و مرد تکیه گاهی

برای زن؟یعنی فهم و اجرای این نیم خط آنقدر سخته که همه تنهایند..

♥ یک شنبه 2 آبان 1395برچسب:عشق چیست؟, ساعت 11:25 توسط Milad