دل پاییزیم

دل پاییزیم

کاری به حرفه دیگران ندارم من همینم که هستم

مهربانی را فراموش نمیکنم همیشه با لبخند

تمام سختی های زندگی رد میکنم اگه به کسی

گفتم دوستت دارم تا نفس میکشم با دل پاییزیم سر حرفم هستم

♥ چهار شنبه 31 شهريور 1395برچسب:دل پاییزیم, ساعت 21:6 توسط Milad

مفید ترین سرمایه انسان

مفید ترین سرمایه انسان مغزی پر از دانش نیست

بلکه قلبی سرشار از عشق و دستی خواهان

یاری رساندن است.

♥ چهار شنبه 31 شهريور 1395برچسب:مفید ترین سرمایه انسان, ساعت 21:19 توسط Milad

مواظب هم باشین قدر همو بدونید

رفتار عاشقانه ی زن را باید از دلتنگیش فهمید

از شوق و بی تابیش برای دیدار

از حس کودکانه اش برای آغوش

از خجالتش برای بوسه گرفتن

زن بی دلیل بهانه نمیگیرد

شاید بهانه ی دستان گرمت را دارد

که دستانش را بگیری

مواظب هم باشین قدر همو بدونید

♥ چهار شنبه 31 شهريور 1395برچسب:مواظب هم باشین قدر همو بدونید, ساعت 19:51 توسط Milad