خوشبختی

خوشبختی

خوشبختی داشتن علم بالا ثروث زیاد نیست

همین که خدا همیشه کنارت هست

خوشبختی.

♥ شنبه 9 مرداد 1395برچسب:خوشبختی, ساعت 22:15 توسط Milad

بگو تــــــمــــــام تــــو مال من است

بگو تــــــمــــــام تــــو مال من است

دلم میخواهد

حسادت کنم

به خودم

♥ چهار شنبه 6 مرداد 1395برچسب:بگو تــــــمــــــام تــــو مال من است, ساعت 14:37 توسط Milad

آرزوی سلامتی خوشبختی برا همتون

گاهــــــی رفتــــــن به معنیــــــه  دوست نداشتن نیستــــــ
به معنیــــــه سنجــــــش دوستــــــ داشتنهــــــ
شــــــ ــــــایدمیخــــــوادبدونه تاکجــــــادنبالشــــــ میــــــری

آرزوی سلامتی خوشبختی برا همتون

♥ چهار شنبه 6 مرداد 1395برچسب:آرزوی سلامتی خوشبختی برا همتون, ساعت 14:16 توسط Milad