به خاطر تو می نویسم

به خاطر تو می نویسم

پاییز با دستای پاییزیت قشنگه من مسافر پاییزم

تو همدم همیشگی  پاییزم باش

♥ شنبه 1 خرداد 1395برچسب:به خاطر تو می نویسم , ساعت 17:5 توسط Milad