خوشبختی

خوشبختی

خوشبختی داشتن علم بالا ثروث زیاد نیست

همین که خدا همیشه کنارت هست

خوشبختی.نظرات شما عزیزان:

rb
ساعت22:17---22 دی 1395


فاطـــ:)ـــــمه زهرا
ساعت10:16---6 شهريور 1395
زندگی زیباست !
دقت کن …
آرام رد شو …
حس کن …
نفس بکش …
بدان همه چیز نعمت است …!


فاطـــ:)ـــــمه زهرا
ساعت10:10---6 شهريور 1395
بی شک همینه...

همین که خدا کنارت باشد
پاسخ:سلام ممنون


❤samaneh❤
ساعت22:06---24 مرداد 1395
دریا هم ک باشی
گاهی دلتنگ ترینی ...
دریا هم ک باشی
گاهی
غرق میشوی ...

نشانی ات را ک ندارم ,
غرق میشوم
در خودم

برایم,
نامه ای بنویس
و پست کن!
به نشانی دریایی
ک غرق شد
در دلتنگی تو...
در خودش!


#معصومه_صابر


پاسخ:لایک


❤samaneh❤
ساعت22:06---24 مرداد 1395
بودنت زیباست مثل تابیدن آفتاب
بر ساقه‌های تُرد بابونه
بر تن درخت ایستاده‌، بر من...

ماه در آغوش تو به خواب می‌رود
خورشید با چشم‌های تو بیدار می‌شود

عشق من بودنت زیباست
مثل پر شستن قو، مثل چرخیدن پروانه
مثل پرواز بر تلاطم دریا...

#عباس_معروفی


پاسخ:لایککک


❤samaneh❤
ساعت22:05---24 مرداد 1395
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺯﻥ ﯾﺎ ﺩﺧــﺘﺮﮮ
ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺪﮮ ﺑﻪ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺏ ﺑﺮﻭﮮ ✔...
✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﻫﺮ ﮐﺴﮯ ﮐﻪ " ﺩﻭﺳﺘﺖ " ﺷﺪ " ﺩﻭﺳﺖ
ﺩﺧﺘﺮﺕ " ﻧﯿﺴﺖ ✔...
✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻮﺍﺏ " ﺳﻼﻡ " ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﯾﮏ " ﻋﻠﯿﮏ " ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﮯ ﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻥ
ﺧﺎﻟﮯ ✔...
✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ " ﻣﺮﺩ "
ﺑﺎﺷﮯ ﻧﻪ " ﻧﺮ ✔..."
✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ " ﺷﺎﻧﻪ ﺍﺕ " ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ
ﻫﺪﯾﻪ ﮐﻨﮯ ﻧﻪ " ﺯﻭﺭ ﺑﺎﺯﻭﯾﺖ " ﺭﺍ ✔...
✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﺑﺎ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻝ " ﯾﮏ "
ﺩﺧﺘﺮ ﺭﺍ ﺷﺎﺩ ﮐﻨﮯ ✔...
✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﮮ " ﯾﮏ " ﺩﺧﺘﺮ " ﻣﺮﺩ "
ﺑﺎﺷﮯ ✔...
✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﺯﻥ " ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻩ " ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ✔...
✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﺩﺧﺘﺮ " ﺗﻮﺟﻪ " ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ✔...
✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺎﯾﺪ " ﭘﺎﮎ " ﺑﺎﺷﺪ ✔
✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﮮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﮮ
ﺑﻮﺳﯿﺪﻥ ﺩﺍﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ " ﻋﺸﻖ " ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺒﻮﺳﮯ ﻧﻪ ﺑﺎ
" ﻫﻮﺱ " ﻟﺒﺶ ﺭﺍ ✔
✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ " ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ " ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﻨﮯ ﻧﻪ "ﭼﻨﺪ ﺩﺧﺘﺮ ✔"
✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﺩﻝ " ﮐﺎﺭﻭﺍﻧﺴﺮﺍ " ﻧﯿﺴﺖ ✔...
✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﺯﻥ " ﺣﺴﺎﺱ " ﺍﺳﺖ؛ﻣﮯﺷﮑﻨﺪ ✔
ﺍﻧﻮﻗﺖ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﮕﯽ ﻣﺮﺩ ,,,,,,,
پاسخ:لایکککک


❤samaneh❤
ساعت22:04---24 مرداد 1395
✘چقد لذتی داره

وقتی از همه جا بریــــدی و

کـــم آوردی یکی بیاد زیر پُــستت بنویسه :

"من هنوزمــــــــــ میخوامتا✘
پاسخ:لایککککککک


❤samaneh❤
ساعت22:04---24 مرداد 1395

♥♥♥عاشق بودن♥♥♥
✔✔✔ دوست داشتن✔✔✔
℡ فقط به حرف نیست...!℡
✘ جنم میخواد...!✘
دوست داشتن اونه که...
تو شلوغی ..↶
بازم به یاد عشقت باشی..
❥♥دوست داشتن اونه که...❥♥
✔ بخاطر عشقت...✔
✘از خوشیت و دوستات بگذری تا به عشقت ثابت کنی که فقط کنار اون خوشی..✘
♂دوست داشتن اونه که...♀
♬وقتی عشقت تنهاست... ♪
دلش پره...⚅
مریضه...↘
حال و اوضاعش بده...⇟
☜ کنارش باشی...☞
✔دوست داشتن اونه که✔..7
♥ ♛ اگه دیدی صداش گرفته..♛♥
اگه دیدی صداش غم داره...
x تو حالت بدتر شه و نگران باشی...

★دوست داشتن اونه که...★
درکش کنی...
غیرت بذاری واسش...!
☎☏ده بار زنگ بزنی بهش...!☏☎
☜☜☜تا بفهمه که مهمه!☞☞☞
.آره دوست داشتن اینه..
پاسخ:لایکککککک


❤samaneh❤
ساعت22:03---24 مرداد 1395
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﮕﻪ :
√ ﺭﮊﺕ ﭘﺮﺭﻧﮕﻪ ،
ﻭﻗﺘﯽ
√ ﺷﺎﻟﺘﻮ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺟﻠﻮ ،
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﮕﻪ :
√ ﯾﻘﺖ ﺑﺎﺯﻩ ﮔﺮﺩﻧﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ،
ﻧﮕﻮ ﭼﻘﺪﺭ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺪﻩ ...❣
ﺑﺪﻭﻥ ↜ﻭﺍﺳﺶ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﯼ↝ 
ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺭﯾﺨﺘﻪ ...
مرد اونیه که وقتی باهاش ♡قهر♡ کنی و میگی :
☜دیگه نمیخوام صداتو بشنوم ☞ 
یه ساعت بعد بهت اس بده و بگه :
میشه تلفنتو جواب بدی ؟؟❣❣
قول میدم حرف نزنم ،
♥فقط میخوام صدای نفساتو گوش کنم❣♥
ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﺍﯾﯽ ﻫﺴﺘﻦ ،
ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﯾﺪ
ﻟﺒﺎﺳﺘﻮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻦ ...
ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮﺍﺭ ،
ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ،
ﺩﺳﺖ ﻣﯿﮑﺸﻦ ﺭﻭﯼ ﻟﺒﺖ 
ﻭ ﻣﯿﮕﻦ ﮐﻢ ﺭﻧﮓ ﮐﻦ ﺍﻭﻥ ﺭﮊتو ...
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎﻫﺎﺷﻮﻥ ﻗﻬﺮﯼ sms ﻣﯿﺪﻥ ﻣﯿﮕﻦ :
ﮐﺠﺎﯾﯽ ؟؟؟
ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻗﻬﺮ ﻫﺴﺘﻢ❣
ﻭﻟﯽ ﺑﯿﺨﻮﺩ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺎﺯﻡ ﺑﺮﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ...
همونایی که از نگات ،
از سکوتت ،
میفهمن حرفاتو ...❣
حدس میزنن ...
همونایی که ،
از سکوتت دیوونه میشن
هرجورشده به حرف میارنت ...
میخندوننت ...❣
ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯿﺸﻦ 
ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻨﻮ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪﺵ 
ﻣﯿﺎﻥ ♥ﻣﻨﺖ ﮐﺸﯽ❣♥
ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯽ :
ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﻣﻮﻫﺎﻣﻮ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﻨﻢ
ﻣﯿﮕﻦ ﺑﯿﺨﻭﻭﺩ
ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ،
ﯾﻬﻮ ♥ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯿﺸﻨﻮ ﻗﺎﻃﯽ میکنن♥
شیر فهمت میکنن ،
√ از بودنشون
√ از خواستنشون 
√ از عشقشون 
اینا خیلی کمن♥
پاسخ:لایک ابجی گل مثل همیشه همه متن ها بی نظیر


نرگس
ساعت18:59---21 مرداد 1395
سلام به داداش گلم ببخشید اگه نمیام وبت درگیر درسمم خیلی نت نمیام داداش سلامت باشی همیشه
پاسخ:سلام ابجی خوبی موفق باشی چه تو زندگی چه تو درس ها


نرگس
ساعت18:58---21 مرداد 1395
سلام به داداش گلم ببخشید اگه نمیام وبت درگیر درسمم خیلی نت نمیام داداش سلامت باشی همیشه

[̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅]
ساعت11:33---20 مرداد 1395
آכًمآیـ௸ـے هستـ௸ـݧ تـ௸ـۅ
مَجـ௸ـآزے ڪـ௸ـہ مـ௸ـبتلآ بـ௸ـہ
بیمـ௸ـآرے هـ௸ـآرے اَטּ‌↻

اسمشـ௸ـۅ نـ௸ـݦ گـ௸ـذآشتـ௸ـݧ
شـ௸ـاخ مجـ௸ـآزے پـ௸ـږ اَز
اِכًعـ௸ـآ ولـ௸ـے تـ௸ـۅ خآلـ௸ـے
اَטּ↻
پاسخ:لایکک


[̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅]
ساعت11:31---20 مرداد 1395
☜✘مَـنوُ بـشـنـاسٓٓ⇶⇶

✘ مَــنْ سـرٓٓشــارٓٓ اَز غــَمُ و ✘

۩ احـسـاسٓٓ ⇶☞↺ ۩

❂ ☜مــَنْ تـاریکــمٓٓ پٌــر آز ❂

✪ اَشکــالْ✘↺⇸ ✱

⇽ بـا گـوشِ پٌـر اَزْ فٌـحـشٌ ✫✪

✪◑ و اِخــطـارٓٓ✘✪

☜ اَز دُنـیـایِٓ آدَمــآٓ ▲✫
ٓ
○✪ اِخــّراج ✪✫


[̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅]
ساعت11:30---20 مرداد 1395
حالم بهم میخوره از حالم

وقتی که همه فکر میکنن شادم و

فقط تو خلوت میپیچه صدای نالَم
پاسخ:لایکک


❤samaneh❤
ساعت23:01---19 مرداد 1395
✰بہ دلتنڪَي هایم دست نزڹ

✰مي شڪند بغضــم یڪ وقت

✰آنڪَاه غرق مي شوے

✰در سیلابـــــ اشڪهایي ڪہ

✰بهانه ے روانہ دلتنڪَي توست.


پاسخ:لاییییییییییکک


❤samaneh❤
ساعت23:01---19 مرداد 1395

در " نقاشی هایم " تنهاییم را پنهان می کنم...
در " نوشته هایم " درد دلم را...
در " دلم " دلتنگی ام را...
در " سکوتم " حرف های نگفته ام را...
در " لبخندم " غصه هایم را...
" دل " من.........
چه خردساااااال است...!!!
ساده می نگرد..!!
ساده می خندد..!!
ساده می پوشد..!!
ساده می گرید..!!
" دل " من.........
از تبار دیوارهای کاهگلی است...!!!
ساده می افتد..!!
ساده می شکند..!!
ساده می میرد..!!
"" خیلی ساده...


پاسخ:لایککککککککک


❤samaneh❤
ساعت23:00---19 مرداد 1395
گاه گاهی که دلــم می گیرد...
به خـــودم می گویم:
در دیــاری که پر از دیـوار است...
به کـجـا بـایـد رفــت؟
به کـه بـایـد پیـوسـت؟
به کـه بـایـد دل بـسـت؟
حــس تـنـهای درونــم میگوید:
بشکن دیـواری که درونت داری!
چه سوالــی داری؟ تو خــدا را داری...
و خـــدا... اول و آخر با تـوسـت...
و خــــداونـد عـــشــق است...
♥ســهـراب ســپـهـری♥
پاسخ:مثل همه بی نظیر


❤samaneh❤
ساعت22:59---19 مرداد 1395
ح
از آن زمانے ڪہ براے
تو
مینویسم
نویسندہ ے مورد علاقہ ے خودم شدہ ام
و این خود شیفتگے نیست
تو
شیفتگے ست!

#علے_سلطانے
پاسخ:لایککککک


آتـریسـا
ساعت22:29---19 مرداد 1395
biiiig liiiike

سارا راسو
ساعت6:20---19 مرداد 1395
ای که از کوچه ی معشوقه ی ما میگذری..


می توانی سر راهت دو عدد نان بخری؟

ترجیحا سنگک باشه


❤samaneh❤
ساعت23:08---18 مرداد 1395
هیـــــچوقت کســی رو پــس نــزن کــه ,


دوستــ♥ ــت داره ... مراقــــــبته ...

و نگرانــــــــــــت میشــه ...!

چـــون یــک روز بیــدار میشـــی و میبینــی ...

مـــــــــاه رو از دســــت دادی ...

وقتــی که داشــتی ســـــــتاره ها رو میشـــمردی ......!


پاسخ:لایییک


❤samaneh❤
ساعت23:07---18 مرداد 1395
دلم گرفته...
نم نم باران
جرعه ای اشک
و قدری سکوت میخواهد
با مرهم عشق !
آهای...بهانه ی عاشقانه هایم
دلم "تو " را
فقط "تو " را میخواهد..!!!
پاسخ:لاییییک


❤samaneh❤
ساعت23:07---18 مرداد 1395
نه آرامشت را
به چشمـﮯ
وابسته کن،
نه دستت را
به گرماے دستـﮯ
دلـــــــــخوش…
چشمها بسته میشوند و
دستــها مشت میشوند…
و تو مـﮯمانـﮯ و
یک
دنــــــــیا
تــــــــــنهائی…
پاسخ:LIke


❤samaneh❤
ساعت23:06---18 مرداد 1395
ﺁﻫﻨﮓ” ﺯﻧﺪﮔﻴﺖ ﺭﺍ،
ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﯼ !…
ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻓﻬﻤﻴﺪ،
ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻤﺎﻥ “ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ” ﺯﻧﺪﮔﯾﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ …
ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻫﺎ ، ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ …
ﻭ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺕ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ” ﺷﻨﻮﻧﺪﻩ” ﺧﻮﺩﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ !…
ﻳﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻃﻮﺭﯼ “ﺑﻨﻮﺍﺯﯼ”
ﻛﻪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ” ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ” ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﯼ
ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﯼ !…
ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩﺕ ” ﺩﺳﺖ” ﺑﺰﻧﯽ !!
پاسخ:Like


❤samaneh❤
ساعت23:05---18 مرداد 1395
ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ

نه مثل جبر...

نه مثل هندسه ...

نه ﻣﺜﻞ 1 منهای1 ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ 0 ﻣﯿﺸﻮﺩ

ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ

مثل نیمکت آخر...

زنگ آخر...

ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ

ﻣﺪﺍﻡ ﺭﻭﯼ ﭼﻮﺏ ﺣﮏ ﻣﯿﮑﺮﺩ

مرا یاد بگیر...


❤samaneh❤
ساعت23:04---18 مرداد 1395
من عاشق هنر بودم
ديروز بہ جبر پدرومادرم مهندس شدم
امروز بہ جبر چشم هايت شاعر
هميشہ مي گفت: جبر یڪ روز بہ كارت مے آید
روح معلم ریاضے ام شاد...

#ڪامران_خسروے


❤samaneh❤
ساعت17:08---18 مرداد 1395
هَمیشِہْ دَقیقاً وَقْتے پُرے اَزْ حَرفْ

وَقْتے بُغضْ میکُنے

وَقْتے داغونے

وَقْتی دِلِتْ شِکَسْتِہْ

دَقیقاً هَمینْ وَقْتا

اِنْقَدرْ حَرفْ دارے کِہْ

فَقَطْ میتونے بِگے:

″بیخے ←خُدا→ بُزُرْگِهْ″


❤samaneh❤
ساعت17:07---18 مرداد 1395
اولش عاشــــــــــقته
حاضره دنیارو بہ پات بریزه
حاضره هرڪارے بڪنہ ڪہ خوشحالت ڪنہ
شبایے ڪہ ازش دلخورے تا وقتے آشتے نڪردے خوابش نمیبره
ادعاے عاشقے ڪردنش دیوونت میڪنہ
عاشــــــــــقش میشے
عاشـــــق بودنش ، عاشـــــق حس ڪردنش
با شادیاش شادے و با ناراحتیاش ناراحت
ڪم ڪم ازت دور میشہ
واسہ همہ چے وقت میذاره بجز تـــــو
با همہ بہش خوش میگذره بجز تـــــو
انگار ازت فرار میڪنہ
انگار ازت خستہ شده
انگار عاشـــــقہ یڪے دیگہ شده
انگار دیگہ تویے ڪہ یہ روز همہ چیش بودے الآن شدے "هیچــــــــــے"
بازم خودت میمونے و یہ عالمہ حرف تو دلت ڪہ شاید هیچوقت هیچڪے نفہمہ
نمیگم مال مـــــن باش
نمیگم ڪنارم باش
حتے نمیگم با این و اون نباش
فقط میگم اگہ ڪسے دلت رو شڪست
بہ یاد اونے ڪہ دلشو شڪستے باش


❤samaneh❤
ساعت17:06---18 مرداد 1395
آرامــــم میکند...."بــــودنت"
آرامــــم میکند..."دیدنت"
آرامــــم میکـند..."صدایت"
آرامــــم میکند..."خـــــــنده هایت...
آرامـــش مــن در"کــــنار"توســـت...
آرامـــش من"خواســـتن"توســــت...


DUYĞU
ساعت0:54---18 مرداد 1395
خودت باش …
کسی هم اگر خوشش نیامد، نیامد!
اینجا کارخانه مجسمه سازی نیست …
چگوارا


DUYĞU
ساعت0:46---18 مرداد 1395
زنده دل‌ها می‌شوند از عشق، مست...
مرده دل كی عشق را آرد به دست...

عشق را با نیستی سودا بود...
تا تو هستی، عشق كی پیدا بود...

عشق می‌جوید حریفی سینه چاك...
كو ندارد از فنای خویش باك...

عشق در بند آورد عقل تو را...
تا نماند در دلت چون و چرا...

"مولانا"


DUYĞU
ساعت0:44---18 مرداد 1395
جهان
هنگامی انسان را دوست می‌داشت
که او لبخند می‌زد
آن‌گاه که خندید
جهان از او بیمناک شد.

"رابیندرانات تاگور"


DUYĞU
ساعت0:44---18 مرداد 1395
تو که هر شب غزل می‌خوانی از من
نگاهت می‌شود بارانی از من

مترسک نیستم، گنجشک‌ها را
چرا بیهوده می‌ترسانی از من؟

بگو گنجشک‌ها از من نترسند
از این یک تکه پیراهن نترسند

بگو کاری‌ست زخم عشق، اما
برای عشق از مردن نترسند


DUYĞU
ساعت0:41---18 مرداد 1395
آنانکه خاک را به نظر کیمیا کنند
آیا بود که فیش مرا بر ملا کنند ؟

دردم نهفته به ز طبیبان مدعی
آن زیر میزها چه به خلق خدا کنند

حالی درون پرده بسی فتنه می رود
هر فتنه ای که سبز شد آنها چرا کنند ؟

گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار
با این حقوق ها چه بگویم چه ها کنند

معشوق چون نقاب ز رخ بر نمی کشد
باید به زور هم شده آن را سوا کنند

حافظ دوام وصل میسر نمی شود
از میزها چگونه مدیران جدا کنند


DUYĞU
ساعت0:40---18 مرداد 1395
ما ز یاران چشم یاری داشتیم
خود غلط بود آن چه ما پنداشتیم

تا درخت دوستی بَر کِی دهد
حالیا رفتیم وُ تخمی کاشتیم

گفت و گو آیین درویشی نبود
ور نه با تو ماجراها داشتیم

شیوه چشمت فریب جنگ داشت
ما ندانستیم وُ صلح انگاشتیم

گلبن حُسنت نه خود شد دلفروز
ما دم همت بر او بگماشتیم

نکته‌ها رفت وُ شکایت کس نکرد
جانب حرمت فرو نگذاشتیم

گفت خود دادی به ما دل حافظا
ما محصل بر کسی نگماشتیم ..


DUYĞU
ساعت0:39---18 مرداد 1395
گفتَمَش تَرکَم کنی ، از غصه میمیرم یقین
تو ندانی ریشخندِ آخرش با من چه کرد...!


[̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅]
ساعت13:27---16 مرداد 1395
مــــــــــن بــــآختم خـــــــــوشيامو ↬
ﺗﻮ ﻗُﻤﺎﺭِ ﺯندگے♣ﺭﯾﺴڪِ خوشـےﺑﺎﻻ ﺑﻮد!
ﯾــــــآ ﻣـــن خيلـــــے ﻧﺎشــــے ﺑــــودم ✘
ﯾــــــــآ ﺗـــــﻮ خيلــــــــــے ﻻﺷــــــــے✔


[̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅]
ساعت13:26---16 مرداد 1395
از آدمــــــــــای مغرور بدت نیــــــــــاد●○

اونــــــــــا یه زمــــــــــانی خیلی بد ✖خــــــــــرد✖ شدن...


[̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅]
ساعت13:26---16 مرداد 1395
☜بعـضــــــی وقتا اونقدر بَـــــد میشم

↬ رد میــــــدم

⇝َ که حتی خـــــــدا هم میگه

⇣⇣ ✖✖✖هـــــــــــــه✖✖✖

⇚تو رّوحِـــــت لعـــنتی

�� چــرا هرکاری میکنم ⇙خـــــوب نمیشی⇘


[̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅]
ساعت13:25---16 مرداد 1395
۞مشتــــــے زنـנگیمــــــــ رو נیــــנے چرخیـــנه بہ کآممــــــ

سرنوشتـــــ بـנ نوشتـــــ ولـــے هنــوز رو جوفتـــــ پـآهـآممـــــ۞

هــــــــــــ๏̯͡๏ــــــــــ ـہ シ


[̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅]
ساعت13:25---16 مرداد 1395
تازگیا مُـــد شُده میگَــن:

عِشــقِتو وِل کُــن

اَگِــﮧ بَرگَشت مالِـــ خُودِتَـــﮧ

اَگِــــﮧ بَرنَگَشت اَز قَبلَ مالِـــ تو نَبودِه!

آخـــﮧ مَگِـــﮧ دارے کَفتَربازی میکُنـے ؟؟


[̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅]
ساعت13:23---16 مرداد 1395
✓✓ دوتاییم ولے یه دونه ایم
شیڪ و خاص ✌✌
⚤❤ بامزه عیـטּ چیس ماست


[̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅]
ساعت13:22---16 مرداد 1395
" عشـــــق "

از آنِ مردانِ شجاع است

برای ترســـــو ها

مادرانشان زن میگیرند!


بیا پیشم نترس تنهاییم واگیر نداره
ساعت23:25---13 مرداد 1395
خداوند لبخند زد
دختر آفریده شد !
لبخند خدا روزت مبارک
روز دخترای گل مبارک
با پست تبریک روز دختر اپ کردم بیا بخون و نظر بده
[گل][قلب][گل]


سارا راسو
ساعت21:28---13 مرداد 1395
بزرگترین تفاوت پسرا با دخترا اینه که...

پسرا واسه هم جی اف جور میکنن

دخترا بی اف همو میدزدن


❤samaneh❤
ساعت19:07---13 مرداد 1395
????:
زنها
وقتِ دلگيرى از دنيا
هر چه بپرسى
مى گويند
هیچی...مهم نيست، مى گذرد
اين يعنى
هيچ جا نرو
كنارم بشين..
دوباره بپرس،
دوباره پرسيدن هايت حالم را خوب مى كند

#فريد_صارمى


❤samaneh❤
ساعت19:06---13 مرداد 1395
~~~~~~~~~ ❥ ~~~~~~~~~
???? دلم میخواد نصف شب بهش اس بدم بنویسم :هیچى !
اونم از خواب بپره جواب بده :چى هیچى؟
منم تا صبح صدتا جواب بهش بدم:
✘ هیچى نیس که جاى خنده هاتو واسم بگیره..
✘ هیچى نیس که مثه تو خوشحالم کنه..
✘ هیچى نمیتونه مثل تو بهم ارزش زندگى رو بفهمونه..
✘هیچى نیس که مثل تو بهم ارامش بده..
✘ هیچى نیس که باهاش احساس خوشحالى کنم..
✘ هیچى شب و روزمو مثل تو برام شیرین نمیکنه..
✘ هیچى نمیخوام ناراحتت کنه..
✘ هیچى نیس که باعث شه دوست نداشته باشم…
✘ هیچى نیس که از تو واسم مهمتر باشه..
✘ هیچى غیر از تو عشقم نیس…هیچى…


❤samaneh❤
ساعت19:05---13 مرداد 1395
.
.
بعضی ها چهره شان خیلی معمولیست
امّـــــــــــا……
آنچه در قسمت چپ سینه شان می تپد دل نیست،
اقیــــانــــوس محبّـــت است.
بعضیها تُنِ صدایشان خیلی معمولیست ،
امّــــــــــا …..
سخن که میگویند، در جادوی کلامشان غرق میشوی
بعضیها قد و قامتشان معمولیست
امّــــــــــا…..
حضورشان تپش قلب می آورد
بعضیها خیلی معمولی هستند
امّـــــــــا ….
همین معمولی بودنشان ، است که در کنارشان به ارامش میرسی
فقط آرامش مهم است.
ثروت،شهرت،زیبایی و جمال…
همه عادی میشوند
فقط قلب آدم هاست که اهمیت دارد…
.


❤samaneh❤
ساعت19:05---13 مرداد 1395

منتظر اعجاز خدا در زندگیت باش …
غمگين نباشيد ،چرا که خوشبختی می تواند
از درون تلخ ترين روزهای زندگی شما،
زاده شود … باورکن….
در تقدیر هر انسانی معجزه ای
ازطرف خدا تعیین شده که
قطعأ در زندگی،
در زمان مناسب نمایان خواهد شد!
یک شخص خاص..
یک اتفاق خاص..
یا یک موهبت خاص..
منتظر اعجاز خدا در زندگیت باش
،بدون ذره ای تردید!
زندگی درست مثل نقاشی کردن است..
خطوط را با امید بکش..
اشتباهات را با آرامش پاک کن..
قلم مو را در صبر
غوطه ور کن…سوگل
ساعت15:00---13 مرداد 1395
ممنون داداشی گلم

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

♥ شنبه 9 مرداد 1395برچسب:خوشبختی, ساعت 22:15 توسط Milad